หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีพราน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ไชโย   จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลไชโย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชโย วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ม่วงเตี้ย   ซื้อยางรถตู้ ทะเบียน นข-1777 อ่างทอง ทะเบียนครุภัณฑ์ 001-58-0002 จำนวน 4 เส้น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ม่วงเตี้ย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอนยางพารา จำนวน 25 ผืน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.โผงเผง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.หัวตะพาน   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนติดตั้ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
ทต.เกษไชโย   จ้างจัดทำป้ายพระสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ตลาดใหม่   ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.แสวงหา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 14 ตำบลแสวงหา บริเวณริมถนนสายแสวงหา-ท่าช้าง จากบ้าน ร.ต.ต. หอม ผิวโต ถึงสุดเขตเทศบาล ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
ทต.แสวงหา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 14 ตำบลแสวงหา บริเวณริมถนนสายแสวงหา-ท่าช้าง จากบ้าน ร.ต.ต. หอม ผิวโต ถึงสุดเขตเทศบาล ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
ทต.ม่วงเตี้ย   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.อบทม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนางลัดดา สิงห์ชำนาญ ถึงคูนาสายดอนเข็ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.อบทม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนางวิรัตน์ ไชยสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒ ซอย ๕/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.อบทม   จ้างโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประเสริฐ อ่อนสุวรรณ์ ถึงวัดวงษ์สุวรรณ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2565
อบต.หนองแม่ไก่   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
อบต.หนองแม่ไก่   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2565
ทต.ไชโย   จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4117 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.ไชโย   จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.ไชโย   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.ม่วงเตี้ย   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0020,420-60-0013,420-60-0016,420-60-0012,420-60-0014,420-53-0009,420-53-0008,420-53-0019 และ 420-60-0015(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.บางจัก   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2565
ทต.ไชโย   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหลักฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.ไชโย   ซื้อโครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.ไชโย   จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (ค.ส.ล.) ของโรงเรียนวัดกำแพง ตำบลหลักฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 98
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
โทรศัพท์ : 035-632-213, 035-632-214 โทรสาร : 035-632-212
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-632-213
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,530,081 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10