หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

คำขวัญ จ.อ่างทอง

หลวงพ่อโต วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ

อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว และพันท้ายนรสิงห์

วัดท่าอิฐ อ.โพธิ์ทอง

ตลาดน้ำ เอนกฟาร์ม ทุ่งอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติ และคลองชลประทาน 4 สาย เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นหลัก และการทำสวนผลไม้ และพืชสวนครัว
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบ 3 ฤดู คือ
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
  บึงและหนองน้ำธรรมชาติ
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,470 คน แยกเป็น
 
ชาย 1,134 คน คิดเป็นร้อยละ 45.91
 
หญิง 1,336 คน คิดเป็นร้อยละ 54.09
 
จำนวนครัวเรือน 844 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 203.94 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติตำบล
"ตำบลศรีพราน" เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านพราน เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก พ.ศ. 2312 พม่าได้กวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลย และมีบ้างที่หลบหนีไป ทิ้งที่อยู่อาศัย ทำให้บ้านพรานรกรังขาตผู้คนอาศัย จึงมีสัตว์ป่ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก ทำให้พรานมาหา
ล่าสัตว์กันเป็นจำนวนมาก
  ในจำนวนพรานทั้งหมด มีพรานคนหนึ่งชื่ออ่ำ มาล่าสัตว์เป็นประจำ คืนหนึ่งพรานอ่ำออกล่าสัตว์ตามปกติ มีกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าพรานอ่ำไป พรานอ่ำเกิดแว่วเสียงกวางร้องว่าตัวพรานอ่ำ แล้ววิ่งหายเข้าไปในโพรงหลวงพ่อไกรทอง พรานอ่ำเกิดความคิดสังเวชใจขึ้น จึงตั้งสัตย์ปฏิญาณ ต่อหลวงพ่อไกรทองจะเลิกล่าสัตว์ เเละคิดตั้งหลักทำมาหากินต่อไป
ต่อมามีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้น ทางราชการจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ขึ้นกับเขตปกครองของตำบลบ้านพราน ในปี พ.ศ. 2519 ทางราชการได้ตั้งตำบลศรีพรานขึ้น โดยการแยกการปกครองออกจากตำบลบ้านพรานจนถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลศรีพราน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแสวงหา ประมาณ 4 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 12.1113 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านพราน 325 371 696 255  
2 บ้านพราน 232 276 508 171
  3 บ้านวัดป่า 77 87 164 56  
4 บ้านโคบึง 116 147 263 96
  5 บ้านโคบึง 176 213 389 128  
6 บ้านเตาเหล็ก 208 242 450 138
  รวมทั้งสิ้น   1,134 1,336 2,470 844
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอแสวงหา ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน จ.อ่างทอง
โทรศัพท์ : 035-632-212
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 035-632-212
จำนวนผู้เข้าชม 169,482 เริ่มนับ 11 พ.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10