หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีพราน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีพราน
วัดบ้านพราน และ วัดบ้านแก
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวศรีพราน
โรงเรียนวัดบ้านแก
โรงเรียนวัดบ้านพราน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีพราน
1
2
3
 
 
นาวาเอกคเน รักขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
 
 
 
กิจกรรม
ดูทั้งหมด
กิจการสภา
ดูทั้งหมด
 
 
       
ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 49 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 570 
   
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ระหว่าง ต.ค. 66 - มี.ค. 67 [ 20 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 13 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 163 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 367 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 393 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 285 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาโครงการขุดลอกคูทิ้งน้ำจากบริเวณหนองกระเบา ถึงสะพานคสล. หนองกระเบา หมู่ท [ 26 มี.ค. 2567 ]

   
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (3 ม.ค. 2567)    อ่าน 41  ตอบ 0  
เลิฟซี ทราเวล (18 ก.ค. 2566)    อ่าน 94  ตอบ 0  
   
 
 
 
     
กระเป๋าสานพาสติก
 
วัดบ้านแก
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
     
ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย   ประกาศ e-GP
ในเครือข่าย
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1439  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
อท 0023.6/ว 1457 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2567 อ่างทอง  [ 29 มี.ค. 2567 ]  
ที่ อท 0023.3/ว1422 การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ  [ 28 มี.ค. 2567 ]  
ว 1426 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 28 มี.ค. 2567 ]  
ว 1423 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 28 มี.ค. 2567 ]  
2804 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 28 มี.ค. 2567 ]  
ว 222 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 26 มี.ค. 2567 ]  
ว 619 ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 26 มี.ค. 2567 ]  
อท 0023.3/ว1333 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มี.ค. 2567 ]  
ว 1329 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงวดที่ 1/2567 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 22 มี.ค. 2567 ]  
ว 1330 การเขียนเช็คสั่งจ่ายและการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 22 มี.ค. 2567 ]  
ที่ อท 0023.3/ว1303 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
ว 213 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
อท 0023.3/ว 1285 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
2497 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
ว 1249 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงวดที่ 2/2567 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
อท 0023.3/2531 รายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
ที่ อท 0023.3/ว1248 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
ที่ อท 0023.3/ว1213 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานท่องเที่ยวไทย  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
ที่ อท 0023.3/ว1162 นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
ว 3634 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 14 มี.ค. 2567 ]  
 
อบต.โผงเผง o15.2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.โผงเผง o15.1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.โผงเผง o25-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-โผงเผง2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองแม่ไก่ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 นางสาวทวาย มังกรแก้ว นายก อบต.หนองแม่ไก่ พร้อมคณะผู้ [ 13 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวตะพาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวตะพาน ด่านชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ม่วงเตี้ย ประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.โผงเผง o34-รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส2566 [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.ม่วงเตี้ย ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.ม่วงเตี้ย ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 8 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.โผงเผง o21-3โครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักง [ 6 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.โผงเผง o21-2โผงเผง(2) แนวทางการปฏิบัติ Dos _ Don'ts [ 6 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.โผงเผง o21-1จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผงและตั้งคณะทำงา [ 6 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.ม่วงเตี้ย มอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชนชาตำบลม่วงเตี้ยคน [ 5 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
 


อบต.อบทม เปลี่ยนไส้กรองน้ำ ยี่ห้อ COWAY หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๑-๐๐๐๑ [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.อบทม จัดทำอาหารกลางวัน ศพด. โรงเรียนบ้านดอนตาวง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.อบทม จัดทำอาหารกลางวัน ศพด. โรงเรียนบ้านดอนตาวง ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.ม่วงเตี้ย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านอาจา [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.ศรีพราน จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.เกษไชโย ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.ศาลเจ้าโรงทอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขครุภัณฑ์ 001 48 0001 หมายเลขทะเบียน กข 7532 อ่างทอง [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.แสวงหา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ถนนบริเวณ หมู่ที่ 5,6 (ถนนเลียบ [ 10 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองแม่ไก่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.บางจัก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสนามแข่งขันกีฬา โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีส [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.บางจัก จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับถวายพระและผู้เข้าร่วมงาน จัดทำพวงมาลัย ดอก [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.บางจัก จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.บางจัก จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.เกษไชโย จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกษไช [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.เกษไชโย ซื้อขออนุมัติจัดซื้อของรางวัล โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕ [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.อบทม จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ส [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.อบทม อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอา [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.ม่วงเตี้ย จ้างเหมาเช็คระยะ ๒๖๐,๐๐๐ กม. รถยนต์ส่วนกลาง กก ๙๒๙ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.บางจัก ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.บางจัก จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และริ้วขบวน โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ โ [ 9 เม.ย. 2567 ]
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ อบต.ศรีพราน
  ดี
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link
  ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบคำร้องตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ  
คู่มือการใช้งาน
E-Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
โทรศัพท์ : 035-632-213, 035-632-214 โทรสาร : 035-632-212
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-632-213
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,961,820 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.ศรีพราน
facebook
อบต.ศรีพราน
อบต.ศรีพราน