หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีพราน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
คู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
ผังบัญชีและแนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4-ว1109 ลว. 31 พ.ค. 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 962  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 96  
 
คู่มือ การใช้งาน (User Manual) ระบบ e - Plan [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 97  
 
คู่มือ การบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน GFMIS Web Online [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
คู่มือการบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน) (ประปา ) (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 106  
 
คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ระบบ INFO สำหรับ อปท. [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
คู่มือ การปฎิบัติงานการควบคุมพัสดุและการจำหน่ายพัสดุท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
มาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง-ย้าย-รวม-ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 132  
 
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
โทรศัพท์ : 035-632-213, 035-632-214 โทรสาร : 035-632-212
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-632-213
 
จำนวนผู้เข้าชม 6,578,456 เริ่มนับ 5 ก.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10